Aizdevumi

Šodien retais uzņēmums var sekmīgi attīstīties, neizmantojot savas darbības finansēšanā kredītus jeb aizdevumus. Tāpēc, izsverot Klienta biznesa specifiku, situāciju un attīstības plānus, banka saviem Klientiem piedāvā atbilstošu aizdevuma risinājumu.

Mēs savus kredītu pakalpojumus piedāvājam gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumiem, kā arī privātpersonām ar samērā augstu ienākumu līmeni, kas vēlas iegādāties vai būvēt jaunas ģimenes mājas vai veic aktīvu privāto uzņēmējdarbību. Pateicoties mūsu sadarbības partnerim – Ukrainas bankai “Банк Пивденный”, mēs izsniedzam aizdevumu arī Klientiem, kuru aizdevuma nodrošinājums atrodas Ukrainā.

Mūsu aizdevumu piedāvājuma divas
galvenās priekšrocības ir elastība un ātrums.

Līdzīgi kā citas bankas mēs saviem Klientiem piedāvājam aizdevumu gan apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, gan ilgtermiņa aizdevumu ēku iegādei, celtniecībai vai pamatlīdzekļu iegādei. Taču atšķirībā no citām bankām spējam vairāk uzmanības veltīt Klienta situācijas izpētei, kas ļauj izprast Klienta uzņēmējdarbības nianses, atvieglot formalitātes un samazināt aizdevuma noformēšanas termiņu. Mūsu kredītu speciālisti palīdzēs jums izvēlēties ne vien labāko aizdevuma risinājumu, bet būs padomdevēji ikkatrā niansē, kas saistīta ar aizdevuma izsniegšanu un administrēšanu.

Ja vēlaties ņemt aizdevumu biroju vai ražošanas ēku iegādei, celtniecībai, rekonstrukcijai vai ilgtermiņa pamatlīdzekļu iegādei, tad saviem Klientiem piedāvājam izmantot
Ilgtermiņa investīciju finansēšanu.

Savukārt, ja vēlaties aizdevumu ražošanas attīstībai, mašīnu, iekārtu iegādei vai patēriņa preču iegādei, tad piedāvājam saviem Klientiem
Kredītu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Mums ir ievērojama pieredze Tirdzniecības finansēšanā, tāpēc šī pakalpojuma sniegšanā uzskatām sevi par speciālistiem, kas mūsu Klientiem nodrošina ātru un profesionālu servisu.

Ja mūsu Klients aktīvi nodarbojas ar preču eksportēšanu vai importēšanu un regulāri iegādājas preci no ārvalstu partneriem vai pārdod tiem savu preci, tad piedāvājam izvēlēties kādu no Dokumentārajiem pakalpojumiem, ar kuru palīdzību varam samazināt šo darījumu riskus.

Nākot pie mūsu bankas kredītu speciālistiem, mūsu Klientam ir jāzina tikai aizdevuma mērķis, jo mēs ieteiksim piemērotāko aizdevuma veidu, labāko atmaksas grafiku, procentu likmes veidu un pakalpojuma izmaksas.

Zvaniet mūsu Klienta Info Servisam: 67 359 000

Nekustamā īpašuma vērtētāju un apdrošināšanas kompāniju saraksts

  

Nepieciešamie dokumenti:

Aizdevuma pieteikums juridiskām personām