Juridiska persona

 1. Aizdevuma pieteikums
 2. Uzņēmuma statūti
 3. Reģistrācijas apliecība
 4. Dibināšanas protokols
 5. Parakstu tiesīgo personu pases
 6. Ķīlas apraksts un novērtējums
 7. Ķīlas tiesību apstiprinošie dokumenti
 8. Apdrošināšana
 9. Biznesa plāns
 10. Bilance
 11. Peļņas un zaudējumu aprēķins
 12. Naudas plūsmas pārskats
 13. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma