Dokumentārās operācijas

Dokumentārās operācijas ir bankas pakalpojumu kopums, kurus plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā, lai pasargātu preču un pakalpojumu eksportētājus un importētājus no iespējamiem riskiem, tādiem kā piegādes, apmaksas, valūtu svārstību, juridiskajiem un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem riskiem. 

RIB dokumentāro operāciju pakalpojumu priekšrocības:

 • ilggadēja sadarbības pieredze ar lielākajām Eiropas un Āzijas bankām
 • starptautiskajiem standartiem atbilstošs augstas kvalitātes serviss
 • paātrināta dokumentu apstrāde
 • kvalificētu un pieredzējušu speciālistu komanda
 • profesionālas konsultācijas
 • individuāli risinājumi

Akreditīvi

Ar starptautisko tirdzniecību saistītie riski var rasties dažādos posmos — izejvielu iegādē, preču ražošanā un uzglābšanā, preču vai pakalpojumu piegādē, kā arī  apmaksas procesā. Akreditīvu izmantošana sniedz iespēju pasargāt gan pārdevēja, gan pircēja intereses un mazināt iespējamos riskus. 

Akreditīvs ir tā izdevēja bankas neatsaucamas saistības pret preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju apmaksāt akreditīvā noteikto naudas summu pret akreditīvā norādītiem dokumentiem akreditīvā noteiktā termiņā un saskaņā ar akreditīva noteikumiem.

Pieteikums akreditīva izdošanai

Pieteikums eksporta akreditīva dokumentu iesniegšanai

Akreditīvu izdošanas noteikumi  

Dokumentārais inkaso

Veicot dokumentāro inkaso, pircēja un pārdevēja bankas kalpo kā starpnieki, ar kuru palīdzību pārdevējs nosūta pircējam ar preci saistītos dokumentus. Banka attiecīgos dokumentus nodod pircējam apmaiņā pret tūlītēju samaksu vai arī pret atliktā maksājuma saistību apstiprinājumu. 

Dokumentāro inkaso iesakām izmantot tikai gadījumos, ja pircējs un pārdevējs sadarbojas jau ilgstoši un to starpā pastāv savstarpēja uzticēšanās, jo šī norēķinu forma negarantē samaksu par precēm vai pakalpojumiem.

Inkaso uzdevums

Bankas garantija

Bankas garantija tiek plaši izmantota gan vietējā uzņēmējdarbībā, gan starptautiskajā tirdzniecībā.
Plašāk pieprasīti ir šādi garantiju veidi:

 • konkursa garantija
 • piedāvājuma garantija
 • garantijas perioda garantija
 • līguma izpildes garantija
 • priekšapmaksas garantija

Garantija ir neatsaucamas bankas saistības veikt tūlītēju maksājumu garantijas saņēmējam, ja garantijas saņēmējs ir iesniedzis atbilstošu prasību veikt samaksu, saskaņā ar garantijas noteikumiem.

Pieteikums garantijas izsniegšanai  

Garantiju apkalpošanas noteikumi


Ja vēlaties savu tirdzniecības darījumu risku dalīt ar banku, tad zvaniet Klienta info Servisam: 67 359 000

Pakalpojuma cenrāži

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem

Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem