Finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšana

Piedāvājam saviem Klientiem finanšu instrumentu portfeļa profesionālās pārvaldīšanas pakalpojumu. Šis pakalpojums ir pieprasīts to Klientu vidū, kuri izvēlas uzticēt individuālā investīciju portfeļa veidošanu un pārvaldīšanu profesionāļiem.

Atkarībā no investīciju portfeļa apjoma mēs piedāvājam:

> 200 000 USD – individuālā investīciju portfeļa veidošana no akcijām;

> 500 000 USD – individuālā investīciju portfeļa veidošana no obligācijām.

Mūsu profesionāļu komanda ir izstrādājusi vairākas portfeļu pārvaldīšanas stratēģijas, bet katram mūsu Klientam ir iespēja sadarbībā ar bankas speciālistiem izveidot savu stratēģiju.

Jebkuras investīciju stratēģijas pamatā ir divi savstarpēji saistīti parametri – sagaidāmais ienesīgums un risks. Jo augstāks ir ienesīgums, jo lielāks ir risks. Sarunā ar Klientu bankas speciālisti noskaidro viņa vēlmes par investīciju portfeļa ienesīgumu un iepazīstina ar saistītajiem riskiem.

Klientam, kas ir uzticējis mums sava investīciju portfeļa pārvaldīšanu, ir iespēja kontrolēt portfeļa stāvokli, jo pilnvarotie bankas speciālisti veic ieguldījumus finanšu aktīvos, saskaņā ar stratēģiju, speciālā finanšu instrumentu kontā, par kuru Klients regulāri saņem pārskatus.

Ja Jūs esat  ieinteresēts Finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšanā, lūdzu zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet uz e-pasta adresi: bank@ribbank.com