Internetbanka

Mūsdienās, lai izmantotu bankas pakalpojumus, iespējams, ka Klientam uz banku jāatnāk tikai vienu reizi – atvērt norēķinu kontu un pieslēgt savam norēķinu kontam Internetbanku.

Ar Internetbanku mūsu Klienti var uzzināt norēķinu konta stāvokli, saņemt konta pārskatus, noguldīt depozītus, uzzināt valūtu kursus, kā arī veikt valūtas konvertācijas un pārskaitījumus sev izdevīgā laikā un vietā.

Klienti, kuriem bankā ir atvērts Finanšu instrumentu konts Internetbankā var iesniegt Finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas rīkojumus, vērtspapīru ienākošos vai izejošos pārvedumus, apskatīt bankas izplatīto ieguldījumu fondu daļu cenas un vēsturisko ienesīguma rādītājus kā arī veikt fondu daļu pirkšanas, pārdošanas vai maiņas darījumus. Tāpat Klienti var apskatīt savu ieguldījumu portfeli un sekot līdzi iesniegto finanšu rīkojumu izpildes statusam.

Turklāt ar Internetbanku iespējams nodot autorizētu ziņojumu bankai, kas ļauj Klientam sazināties ar banku no jebkuras vietas pasaulē.

Lai pieslēgtos Internetbankas sistēmai un veiktu maksājumu autorizāciju, Klientam jāizmanto kodu kalkulators Digipass.

Digipass ir elektroniska ierīce, kas ģenerē vienreizēji izmantojamas paroles, kas savukārt nodrošina papildu drošību.

Internetbankas galvenās priekšrocības:

  • ērtums, kas ļauj jums norēķinu kontu vadīt 24 h diennaktī jebkurā jums izdevīgā vietā;
  • ātrums, jo jums nav jānāk uz banku, lai iesniegtu pārskaitījumu, saņemtu konta izrakstus vai konvertētu valūtu;
  • drošība, kas tiek nodrošināta ar elektroniskā kodu kalkulatora Digipass palīdzību;
  • elastība, kas nodrošina iespēju konta vadīšanai pievienot vairākus lietotājus.


 Klientu Info Serviss: 67 359 000

Internetbankas lietošanas noteikumi

Digipass lietotāja rokasgrāmatas

Pakalpojuma cenrāži:

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem

Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem