Ieguldītāju aizsardzības sistēma un garantētās atlīdzības lielums

Banka ir Latvijas Republikas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks. Ieguldītāju aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums ieguldītāju interešu aizsardzībai, kā arī aizsardzībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanai un kompensāciju izmaksai saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Ieguldītāju aizsardzības likumus paredz, ka gadījumos, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs izbeidz savu darbību un nespēj pildīt savas saistības, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju par neatgriezeniski pazudušajiem finanšu instrumentiem vai zaudējumiem, ko radījis nesniegts ieguldījumu pakalpojums. Ieguldītāju aizsardzības sistēma neparedz garantijas atlīdzības izmaksu gadījumos, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai gadījumos, kad finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

Katram ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.