Konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos

Saviem Klientiem sniedzam bezmaksas konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos. Šis pakalpojums ir īpaši pieprasīts to Klientu vidū, kuri vēlas patstāvīgi pārvaldīt savu investīciju portfeli, bet tajā pašā laikā viņiem ir svarīgs bankas darbinieku viedoklis.

Konsultācijas laikā mūsu profesionāļu komanda palīdzēs novērtēt Klienta idejas, kā arī ņemot vērā mērķus, investējamo līdzekļu ienesīguma prasības, kā arī pieļaujamā riska līmeni, piedāvās optimālāko risinājumu.

Bankas darbinieku pieredze un zināšanas ļauj sniegt palīdzību Klientam darījumos praktiski ar jebkuriem finanšu instrumentiem, tomēr mēs galvenokārt specializējamies konsultāciju sniegšanā par ieguldījumiem akcijās un obligācijās.

Banka sniedz neatkarīgas konsultācijas par ieguldījumiem obligācijās ar investīciju reitingu vai tām līdzīgajiem instrumentiem, kas nav saistīti ar Banku (t.sk. ar Banku saistītām personām).

Lai saņemtu konsultāciju, Klientam jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam, kā arī jābūt noslēgtam līgumam ar banku par konsultēšanu par ieguldījumiem finanšu instrumentos.

Ja Jūs ir ieinteresējusi iespēja saņemt konsultāciju, lūdzu zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai sūtiet savu pieprasījumu uz e-pasta adresi: bank@ribbank.com.