Apdrošināšana

Saviem Klientiem - MasterCard Mass, Bussiness maksājumu karšu lietotājiem - piedāvājam iegādāties apdrošināšanas sabiedrības AAS "BALTA" piedāvāto gada ceļojumu apdrošināšanu ar izdevīgiem nosacījumiem. Savukārt MasterCard Gold maksājumu kartes lietotājiem Banka piedāvā bezmaksas ceļojumu apdrošināšanu.

Ceļojumu apdrošināšana sniedz papildu drošību ceļojuma laikā un pasargā no neparedzētiem izdevumiem un uztraukumiem.

MasterCard Mass un Business ceļojumu apdrošināšana

Apdrošinātie riski Apdrošinājuma summa
Medicīniskie izdevumi 80 000 EUR
Zobārstniecība 200 EUR
Medicīniskais transports 80 000 EUR 
Slimnieka repatriācija 80 000 EUR
Medicīniskais transports mītnes zemē 200 EUR
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi 15 000 EUR
Bērna evakuācija 20 000 EUR
Medicīniskie palīglīdzekļi 300 EUR
Repatriācija nāves gadījumā 80 000 EUR
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs 5 000 EUR
Atpūtas aktivitātes 80 000 EUR
Ceļojuma dokumenti 100 EUR
Nelaimes gadījumi 10 000 EUR
Kopējā apdrošinājuma summa 80 000 EUR

 MasterCard Gold ceļojumu apdrošināšana

Apdrošinātie riski Apdrošinājuma summa
Medicīniskie izdevumi 80 000 EUR
Zobārstniecība 200 EUR
Medicīniskais transports 80 000 EUR
Slimnieka repatriācija 80 000 EUR
Medicīniskais transports mītnes zemē 200 EUR
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi 10 000 EUR
Bērna evakuācija 20 000 EUR
Medicīniskie palīglīdzekļi 300 EUR
Repatriācija nāves gadījumā 80 000 EUR
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs 5 000 EUR
Atpūtas aktivitātes 80 000 EUR
Ceļojuma dokumenti 100 EUR
Juridiskie izdevumi 1 000 EUR
Nelaimes gadījumi 20 000 EUR
Civiltiesiskā atbildība 50 000 EUR
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana 500 EUR
Bagāžas aizkavēšanās 500 EUR
Drēbju ķīmiskā tīrīšana 100 EUR
Lidojuma aizkavēšanās 100 EUR
Apdrošinātā aizstāšana 1 000 EUR
Ziemas sportu inventāra bojāšana NG rezultātā 200 EUR
Ziemas sportu inventāra aizkavēšanās 100 EUR
Kopējā apdrošinājuma summa 80 000 EUR

* Apdrošināšana ir spēkā 180 (simtu astoņdesmit) dienas viena gada laikā, katrā atsevišķā braucienā nepārsniedzot 45 (četrdesmit piecas) dienas pēc kārtas.

* Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir apdrošināšanas sertifikātā norādītā teritorija, izņemot Apdrošinātā pilsonības valsti, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un valsti, kas izsniegusi Apdrošinātajam pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļauju.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, lūdzam zvanīt uz BALTA Palīdzības diennakts dienestu pa tālruni +371 67 500 174

AAS "BALTA" Ceļojumu apdrošināšanas polises noteikumi