Norēķinu konts

Saviem Klientiem piedāvājam atvērt multivalūtu norēķinu kontu, kas dod iespēju veikt norēķinus ar visu veidu valūtām.

Multivalūtu norēķinu konts dod iespēju:

  • izņemt un iemaksāt kontā skaidru naudu
  • pārskaitīt naudu no konta un ieskaitīt tajā bezskaidras naudas līdzekļus
  • veikt valūtas konvertāciju
  • saņemt konta pārskatus par jums vēlamo laika periodu


Lai atvērtu norēķinu kontu mūsu Klientiem jāatnāk uz banku personīgi:

Latvijā:

  • Rīgā, J. Alunāna ielā 2


Ukrainā:

  • Odesā, Krasnova ulica 6/1

 

Nepieciešamie dokumenti norēķinu konta atvēršanai

Pakalpojuma cenrāži

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem

Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem

Vispārējie darījumu noteikumi


Klienta anketa 

Anketa fiziskām personām

Anketa juridiskām personām