Fizisko personu norēķinu kontu maiņa

AS “Reģionālā investīciju banka” (tālāk tekstā – Banka), noguldījumu garantiju fonda dalībnieks Noguldījumu garantiju likuma izpratnē, sniedz maksājumu kontu maiņas pakalpojumu Klientiem – fiziskām personām, ja tie vēlas pārcelt visas savas maksājumu attiecības vai noteiktu maksājumu attiecību daļu eiro valūtā no cita Latvijā reģistrēta maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz Banku.

Banka patstāvīgi koordinēs visu kontu maiņas procesu ar iepriekšējo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, sākot ar konta atlikuma pārvešanu un beidzot ar iepriekšējo maksājumu kontu slēgšanu.

Lai izmantotu maksājumu kontu maiņas pakalpojumu, nepieciešams:

  1. apmeklēt Banku J.Alunāna ielā 2, Rīgā, Latvijā;
  2. uzrādīt identifikācijas dokumentu;
  3. aizpildīt Kontu maiņas pieprasījumu atsevišķi uz katru maksājumu kontu;
  4. atvērt maksājumu kontu, ja tas netika izdarīts iepriekš.

Kontu maiņu nav iespējams veikt gadījumos:

  • ja ar Klienta kontu ir noslēgts kreditēšanas līgums;
  • ja Klienta kontam ir piesaistīts vērtspapīru konts;
  • ja Klienta kontam ir piesaistīts noguldījumu konts;
  • ja pastāv jebkuri apstākļi, kuru dēļ nav iespējams izpildīt kontu maiņas pieprasījumā norādītos uzdevumus.

Noderīgas saites:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr. 195 “Kontu maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumi” – informācija par kontu maiņas pakalpojuma norisi, tajā skaitā par maksājumu pakalpojumu sniedzēju savstarpējiem uzdevumiem un termiņiem.

Bankas Vispārīgie darījumu noteikumi – nosaka Bankas un Klienta tiesības un pienākumus, tajā skaitā Klienta sūdzību, iebildumu un pretenziju izskatīšanas kārtību.

Konta maiņas pieprasījums – ziņas, kuras tiks pieprasītas, izmantojot šo pakalpojumu.