Pamatkonts

Pamatkonts ir monovalūtas norēķinu konts, kura valūta ir EUR. Pamatkonts nodrošina pamata maksājumu funkcijas:

 • naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā;
 • EUR pārvedumus uz kontu, kas atvērts jebkurā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts komercbankā.

Pamatkontam var pieteikties tikai un vienīgi fiziskās personas, Eiropas Savienības rezidenti*, kuriem nav atvērts maksājumu konts citā Latvijas komercbankā.

Papildus, Pamatkonta Klientam ir tiesības izmantot šādus pakalpojumus**:

Internetbanka, kas nodrošina:

 • attālināto pieeju kontam, izmantojot kodu kalkulatoru Digipass
 • maksājumu rīkojumu noformēšanu pārvedumu veikšanai
 • informācijas un saziņas kanālu ar Banku un klienta menedžeri

 

Starptautiskā maksājumu debetkarte Maestro, kas ļauj Klientam:

 • bez maksas norēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs;
 • izņemt skaidru naudu bankomātos ar Maestro logotipu;
 • izņemt skaidru naudu AS “Reģionālā investīciju banka” Klientu apkalpošanas zālē;
 • norēķināties par pirkumiem internetā pie pārdevējiem, kuri pieņem Maestro debetkarti;
 • norēķināties ar karti ir iespējams jebkurā valūtā;
 • ātri un ērti sekot līdzi saviem izdevumiem un uzzināt reālo atlikumu kartes kontā, izmantojot Internetbanku.

 

Lai atvērtu Pamatkontu, ir nepieciešams:

 • apmeklēt Banku, J.Alunāna ielā 2, Rīgā, Latvijā
 • aizpildīt Pieteikumu Pamatkonta atvēršanai un Klienta anketu
 • uzrādīt identifikācijas dokumentu.

Bankai ir tiesības atteikt Pamatkonta atvēršanu un apkalpošanu šādos gadījumos, bet ne tikai:

 1. Ja šāda konta atvēršanas vai apkalpošanas rezultātā tika pārkāptas normatīvo aktu prasības, tai skaitā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 2. Klients Pamatkonta atvēršanas brīdī ir iesniedzis nepatiesu informāciju;
 3. Klientam jau ir atvērts maksājumu konts citā Latvijas komercbankā;
 4. Klients vairs nav Eiropas Savienības rezidents vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā, kurai nav izsniegta uzturēšanas atļauja, bet šīs personas izraidīšana no Latvijas nav iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem.

* Eiropas Savienības rezidenti ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama.

** Papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta, lai piekļūtu pamatkontam.

Par Pamatkonta atvēršanu un apkalpošanu un visiem saistītiem papildu pakalpojumiem tiek ieturēta komisijas maksa saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem.

Pakalpojuma cenrādis

Vispārējie darījumu noteikumi