Pārvedumi

Pārvedums ir Klienta rakstisks rīkojums, kurā Klients uzdod pārskaitīt noteiktu naudas summu konkrētam adresātam jebkurā pasaules valstī uz jebkuru kontu norādītajā finanšu institūcijā. Pārvedumus iespējams veikt jebkurā brīvi konvertējamā valūtā.

Veicot pārvedumu, mūsu Klients var izvēlēties pārveduma ātrumu un komisijas apmaksas veidu. Ja Klients izvēlas eksprespārskaitījumu, tad naudas līdzekļus saņēmējam iespējams pārskaitīt tajā paša dienā. Steidzamā un parastā pārveduma gadījumā naudas līdzekļu pārskaitīšanas ātrums ir no vienas līdz trijām dienām.
Pārskaitot naudas līdzekļus, jārēķinās arī ar korespondentbanku vai trešo banku komisijām. Parasti darījumu partneri par pārveduma komisiju apmaksu vienojas iepriekš, un naudas līdzekļu sūtītājs, aizpildot maksājumu uzdevumu, var izvēlēties, vai segt visu komisiju, daļu komisijas vai atļaut pārveduma izdevumus segt saņēmējam.
 

No 2014.gada 1.janvāra,  kad Latvija pievienojās Eirozonai, mēs kļuvām par SEPA sistēmas dalībnieci, tāpēc mūsu Klientiem ir iespēja izmantot SEPA maksājumus. 

SEPA (Single EURO Payments Area) ir vienotā eiro maksājumu telpa, kurā nav atšķirību starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem eirovalūtā. Tās izveidošana notika saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīlī pieņemto Direktīvu par maksājumu pakalpojumiem, kuras mērķis ir nodrošināt, lai ES pārrobežu maksājumi būtu tikpat viegli, efektīvi un droši kā dalībvalstīs veiktie iekšzemes maksājumi. 

SEPA pārveduma pazīmes: 

  • Maksājumu valūta ir euro;
  • Maksājums tiek izpildīts par pilnu summu - komisijas maksa tiek noteikta, piemērojot dalīto (SHA) metodi, t.i., maksātājs maksā maksātāja bankai un saņēmējs maksā attiecīgi saņēmēja bankai;
  • maksājumam nav summas ierobežojuma;
  • pārvedumos tiek izmantoti IBAN un BIC konta standarti;
  • tiek ievērotas vienotas kļūdaina maksājuma atmaksas procedūras.

SEPA sistēmā ietilpst visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Šveice, Norvēģija, Lihtenšteina un Monako. 

Pateicoties tam, ka SEPA maksājumi darbojas vienotājā euro maksājumu telpā, tiem ir būtiskās priekšrocības: 

  • ātra un droša izpilde bez starpniekbankām;
  • zemas komisijas maksas;
  • pārvedums tiek izpildīts tajā pašā darba dienā, ievērojot iesniegšanas laiku.

Jāņem vērā, ka par SEPA maksājumiem nav iespējams saņemt SWIFT kopiju.

Lai iesniegtu maksājumu uzdevumu, Klientam nav obligāti jādodas uz banku, to ir iespējams izdarīt Internetbankā.

Lai mēs varētu veikt pārvedumu, Klienta norēķinu kontā jābūt atbilstošās valūtas naudas summai, turklāt gadījumos, kad klienta kontā ir cita veida valūta, mums ir iespēja šo naudas summu konvertēt atbilstoši norādītajai valūtai un summai.

Gadījumos, kad pārveduma procesā radušās kādas neprecizitātes, iesakām izmantot pārveduma izmeklēšanas, labošanas vai atsaukšanas pakalpojumus. Mūsu Klientiem ir iespēja labot un izmeklēt pārvedumus, kas veikti pat pirms gada. Saņemot pieteikumu, mēs pēc iespējas ātrāk novēršam visas neprecizitātes un sniedzam saviem Klientiem rakstisku atbildi par radušos situāciju.

Atšķirībā no citām bankām mēs ar saviem Klientiem esam elastīgi arī pārveduma pakalpojuma parametros un esam gatavi vienoties gan par pārveduma cenām, gan termiņiem.

Ja jums rodas kādi jautājumi par pārveduma termiņiem, komisijas izmaksām vai ir nepieciešama palīdzība maksājuma uzdevuma veidlapas aizpildīšanā,
zvaniet mūsu Klienta Info Servisam: 67 359 000.  

Dokumenti: 

Maksājuma uzdevums
Maksājuma uzdevums EUR pārvedumiem Latvijā

Pakalpojuma cenrāži:

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem
Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem