Regulārais maksājums

Regulārais maksājums ir noteiktā datumā veikts automātisks pārvedums no Klienta norēķinu konta uz citu kontu bankā, uz citu Latvijas komercbanku vai uz citu ārvalstu banku. Lai nodrošinātu regulāru pārvedumu izpildi, ir tikai vienreiz jāaizpilda regulārā maksājuma rīkojuma forma, jānodefinē visi nepieciešamie parametri un turpmāk pārvedumi tiks automātiski izpildīti bez Klienta papildu līdzdalības.

Lai izveidotu regulāro maksājumu, Klientam jāaizpilda regulārā maksājuma rīkojums un jāiesniedz to bankā.

Klientiem ir iespēja izvēlēties vienu no astoņiem iespējamiem regulārā maksājuma veidiem:

  • Regulārais maksājums eiro;
  • Regulārais starptautiskais maksājums;
  • Regulārais budžeta maksājums;
  • Regulārais iekšbankas maksājums;
  • Regulārais maksājums starp Lietotāja kontiem;
  • Konta minimālā atlikuma uzturēšanas regulārais maksājums;
  • Konta maksimālā atlikuma uzturēšanas regulārais maksājums.

Izmantojot regulārā maksājuma pakalpojumu, Klientiem ir iespēja ietaupīt savu laiku, kā arī Klienti var būt droši, ka ikmēneša regulārie maksājumi, piemēram komunālie jeb līzinga maksājumi, būs apmaksāti laicīgi.
Tāpat ir iespējams izveidot regulāro maksājumu par maksājumu kartes konta papildināšanu, kas garantēs, ka nauda kartes kontā tiks papildināta Klientam vēlamajā laikā un Klienta noteiktā apjomā. 

Papildu komisija par šo pakalpojumu netiek piemērota un no norēķinu konta tiks ieturēta komisija par pārvedumu saskaņā ar pakalpojumu cenrādi.

Ja jums rodas papildu jautājumi par regulāro maksājumu droši zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000.

Regulārā maksājuma noteikumi
Pakalpojumu cenrādis rezidentiem
Pakalpojumu cenrādis nerezidentiem
Regulārā maksājuma rīkojums