Skaidras naudas operācijas

Atverot multivalūtu norēķinu kontu, mūsu Klienti var veikt skaidras naudas iemaksas un izmaksas visās konvertējamās valūtās, turklāt iemaksāt skaidru naudu eiro vai ASV dolāros ir iespējams bez maksas.

Ja vēlaties izņemt no norēķinu konta vairāk par 5 000 EUR vai ekvivalentu citā valūtā, tad šāda summa jāpiesaka bankai vienu dienu iepriekš, pretējā gadījumā tiek iekasēta 0,1% liela papildu komisija no darījuma summas.

Saviem Klientiem piedāvājam veikt naudas līdzekļu maiņu pret cita nomināla naudaszīmēm, pārbaudīt banknošu autentiskumu, samainīt vecas, sabojātas vai iezīmētas banknotes, kā arī veikt monētu apstrādi.

Ja vēlaties pieteikt skaidras naudas izmaksu, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: 67 359 000

Pakalpojuma cenrāži:

Pakalpojuma cenrādis rezidentiem

Pakalpojuma cenrādis nerezidentiem