Subordinētais depozīts

RIB saviem Klientiem piedāvā iespēju ieguldīt naudas līdzekļus subordinētajā depozītā. Subordinētais depozīts – tas ir ieguldījums bankas subordinētajā kapitālā, kas dod iespēju uz noteiktu laika periodu kļūt par bankas partneri.

Depozīts subordinētajā kapitālā:

  • ļauj nopelnīt vairāk, jo subordinētā depozīta procenta likmes ir augstākas par standarta noguldījumu procentu likmēm tirgū;
  • dod tiesības Latvijas nerezidentiem saņemt Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju, ja depozīts pārsniedz 280 000 EUR un ir uz termiņu, kas nav mazāks par 5 gadiem.

Ja jums ir radusies interese par subordinēto depozītu, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: 67 359 000 vai rakstiet e-pastu: bank@ribbank.com