Akcionāri

Kopējais bankas pamatkapitāls šobrīd sastāda 32,33 milj. EUR. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR un viena akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.

Pēc 2017. gada 20. decembrī notikušajām pēdējām izmaiņām akcionāru sastāvā patlaban RIB lielākais akcionārs ir SIA „SKY Investment Holding”, kurai pieder 37,404% akciju. Vairāk nekā 10% akciju pieder arī Jurijam Rodinam (19,998%), bankai A/S „Pivdennij” (13,761%), Markam Bekkeram (10,573%)

Pārējās bankas akcijas pieder piecām juridiskām personām un vienai fiziskai personai. Tām kopā pieder 18,264% bankas kapitāla daļu, bet nevienai no tām atsevišķi nepieder vairāk par 10% bankas kapitāla daļu.

Akcionāru saraksts

Akcionārs Akcijas %
"SKY Investment Holding" 37,404%
Jurijs Rodins 19,998%
PAS banka „Pivdennij” 13,761%
Marks Bekkers 10,573%
Pārējie akcionāri 18,264%

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1121 1.09 RUB 73.8283 67.4699 GBP 0.8956 0.8778 17.09.2019

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00