2007. - 2009. gads

2007. gadā Banka būtiski palielināja savu pamatkapitālu, kas šobrīd sastāda 8,2 milj. LVL. Tādējādi palielinājās arī Bankas pašu kapitāls, kura apjoms uz šo brīdi ir 10,24 milj. LVL.
Tāpat 2007. gadā vairākkārt notika izmaiņas Bankas akcionāru sastāvā, kā rezultātā lielākajam Bankas akcionāram – Ukrainas PAS bankai „Pivdennij” – pieder 89,02% Bankas akciju.
Gada sākumā Bankā tika ieviesta jauna grāmatvedības programma. Ar tās palīdzību tiek nodrošināta ātrāka Bankas darījumu aprite, kā arī pilnveidots un optimizēts Klientu apkalpošanas serviss un palielināta datu aizsardzības drošība.
Decembrī darbību uzsāka Bankas pārstāvniecība Ukrainas pilsētā Dņepropetrovskā, tādejādi nākotnē veicinot Bankas darījumu un Klientu skaita pieaugumu Ukrainā.

2008. gadā Neskatoties uz finanšu krīzes ietekmi gada pēdējā ceturksnī, 2008. gads bankā bija straujš izaugsmes posms. Pieauga visi bankas nozīmīgākie finanšu rādītāji, Klientu un darbinieku skaits, kā arī būtiski palielinājās bankas pakalpojumu un darījumu apjomi. Turklāt banka šo gadu beidza ar gandrīz 1 milj. LVL lielu peļņu.
Gada sākumā notika izmaiņas akcionāru sastāvā un PAS bankai „Pivdennij” bankas pamatkapitālu palielināja vēl par 2 milj. LVL, tādejādi PAS bankai „Pivdennij” ir lielākais akcionārs ar 91,18% bankas akciju.
Gada pirmajā pusē Banka Klientiem sāka piedāvāt finanšu instrumentu depozitāros un brokerēšanas pakalpojumus un gada beigās banka kļuva par Latvijas Centrālā depozitārija biedru.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski pieauga izejošo un ienākošo pārvedumu skaits, kur izejošie EUR pārvedumi vien pieauga par 42%. Tāpat 2008. gadā izdotas divreiz vairāk maksājumu kartes, kur īpašu popularitāti ieguva kredītkartes, kas no kopējā izsniegto karšu daudzuma aizņēma 80%.
Gada beigās banka piereģistrēja Bulgārijas filiāli Varnā un 2009. gadā plānots apkalpot pirmo Bankas Klientu jaunajā Bulgārijas filiālē.

2009. gads RIB bijis attīstības posms, kura laikā banka turpināja iesākto projektu realizāciju. Vērienīgu investīciju ieguldīšanā un jaunu, ambiciozu plānu realizēšanā banka ir bijusi stratēģiski piesardzīga. Lai gan ir izveidoti uzkrājumi atbilstoši piesardzīgam kredītportfeļa kvalitātes novērtējumam, 2009. gada finanšu dati liecina par nelielu, taču pozitīvu rezultātu: 53,553 LVL.
Gada sākumā banka atvērusi Klientiem ērtu un modernu Klientu apkalpošanas zāli bankas ēkas pirmajā stāvā Rīgā, kā arī Kijevā gada sākumā banka ir atvērusi pārstāvniecību, tādejādi paplašinot savu pārstāvniecību tīklu Ukrainā.
Jūlijā banka kļuva par starptautiskās maksājumu karšu organizācijas „MasterCard Worldwide” pilntiesīgu biedru, kas kopumā uzlabo vispārējo bankas drošības un neatkarības statusu.
Septembrī banka iepriecināja savus Klientus ar jaunu un mūsdienīgu pakalpojumu - SMS banka, kas ļauj Klientiem kontrolēt naudas plūsmu un reālo kontu stāvokli ar mobilā tālruņa starpniecību.
Gada beigās banka ir atvērusi savu pirmo filiāli Bulgārijas pilsētā Varnā.

 

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1484 1.1257 RUB 79.0494 72.2413 GBP 0.91 0.892 13.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00