2015. gads

2015. gadā RIB turpināja sekmīgi attīstīties, par to liecina mērens galveno finanšu rādītāju pieaugums. Aktīvu vērtība gada laikā palielinājās par 7,3% un 2015. gada 31. decembrī bija 635 miljoni EUR. Peļņa pirms nodokļiem un uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies par 7,6% un sasniedza 6,7 miljonus EUR. Gada laikā RIB izveidoja uzkrājumus nedrošajiem kredītiem 8 miljonu EUR apmērā.

RIB turpina palielināt savu Klientu bāzi, tā rezultātā Klientu skaits gada laikā pieauga par 15,7%, pie tam vislielākais pieaugums ir vērojams ārvalstu Klientu segmentā un konkrēti juridisko personu sektorā.

2015. gadā par 44,5% palielinājās RIB vērtspapīru portfeļa apjoms, kas 2015. gada 31. decembrī sasniedza 289 miljonus EUR. Ievērojams vērtspapīru portfeļa pieaugums tika panākts, pateicoties ieguldījumiem valsts īstermiņa un vidēja termiņa obligācijās ar augstu kredītreitingu.

Gada sākumā RIB sāka piedāvāt Klientiem iespēju iegādāties dārgmetālus kā finanšu instrumentus un kā papildu valūtu norēķinu kontā, kā arī fizisku dārgmetālu stieņu veidā. Turklāt RIB piedāvā iespēju iegādāties ne tikai zeltu, bet arī sudrabu, platīnu un pallādiju.

2015. gada pirmais ceturksnis ir ievērojams ar nozīmīgu notikumu. Martā RIB ieguva īpašumā ēku Rīgā, J. Alunāna ielā 2, kurā tā agrāk nomāja telpas savas darbības nodrošināšanai. Ēka atrodas t.s. Rīgas klusajā centrā, prestižā vēstniecību rajonā un tai ir kultūras un vēstures pieminekļa statuss. Nākotnē RIB turpinās izmantot ēkas telpas savām vajadzībām, bet brīvās telpas izīrēs uzticamiem darījumu partneriem.

Aprīlī RIB ierīkoja depozitāriju un sāka piedāvāt Klientiem iespēju glabāt vērtslietas un dokumentus ugunsdrošos seifos, kas tiek apsargāti visu diennakti un ir aprīkoti ar mūsdienīgu signalizāciju. Individuālo seifu depozitārijs atrodas Bankas ēkā Rīgā, J. Alunāna ielā 2.

Sniedzot dokumentāro operāciju pakalpojumus, RIB 2015. gadā izdevās piesaistīt jaunus Klientus, kas pozitīvi ietekmēja Klientu portfeļa risku diversifikāciju. Tāpēc, neskatoties uz politisko un ekonomisko situāciju pasaulē, RIB ar dokumentāro operāciju pakalpojumiem nopelnīja vairāk nekā 453 tūkstošus EUR. Izsniegto garantiju portfelis salīdzinājumā ar 2014. gadu pieauga par 124% un 2015. gada 31. decembrī bija 10,7 miljoni EUR.

Salīdzinot ar 2014.gadu 2015.gadā par 60% pieauga aktīvo maksājumu karšu skaits, bet maksājumu karšu apgrozījums palielinājās par 28% un gada beigās sasniedza 33,3 miljonus EUR. RIB turpināja aktīvi strādāt pie maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma attīstīšanas un gada apgrozījums, salīdzinot ar 2014. gadu, ir palielinājies par 21,6%.

2015. gada novembrī FKTK noteica RIB individuālas kapitāla prasības – 15,6% –, kas ietver arī kapitāla rezervju saglabāšanu 2,5% apmērā. 2015. gadā RIB šo FKTK prasību izpildīja. Savukārt, FKTK noteiktā prasība attiecībā uz individuālo likviditātes rādītāju bija 60%, un 2015. gada 31. decembrī RIB likviditātes rādītājs bija 90,35%.

 

 

 

 

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1484 1.1257 RUB 79.0494 72.2413 GBP 0.91 0.892 13.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00