01. nov. Arhīvs

2017. gada 1.janvārī stāsies spēkā jaunas versijas bankas dokumentiem

2017. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunas versijas Vispārējiem darījumu noteikumiem un gandrīz visiem Pakalpojumu cenrāžiem:


1.Konta apkalpošana fiziskām personām nerezidentiem;
2.Konta apkalpošana juridiskām personām nerezidentiem;
3.Konta apkalpošana fiziskām personām rezidentiem;
4.Konta apkalpošana juridiskām personām rezidentiem;
5.Pārvedumi rezidentiem;
6.Pārvedumi nerezidentiem;
7.Maksājumu kartes fiziskām personām rezidentiem;
8.Maksājumu kartes juridiskām personām rezidentiem;
9.Maksājumu kartes fiziskām personām nerezidentiem;
10.Maksājumu kartes juridiskām nerezidentiem;
11.Kases operācijas rezidentiem;
12.Kases operācijas nerezidentiem;
13.Finanšu instrumenti;
14.Dokumentārās operācijas.

Ar izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos un jauninājumiem Pakalpojumu cenrāžos, lūdzu, iepazīstieties šeit.

Papildu informāciju par izmaiņām jaunajos dokumentos jūs variet noskaidrot, zvanot Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstot [email protected].