AS “Reģionālā investīciju banka” pārtrauc izejošo un ienākošo maksājumu izpildi uz un no Krievijas un Baltkrievijas.

Ņemot vērā arvien pieaugošās sankcijas, kas noteiktas pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku un noteiktiem to pilsoņiem un uzņēmumiem, AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk – Banka) no 2022.gada 2.augusta pārtrauc izejošo un ienākošo maksājumu izpildi uz un no Krievijas un Baltkrievijas.


Izņēmumā kārtā, Bankai izvērtējot katru konkrēto situāciju atsevišķi, var tikt izpildīti atsevišķi, humānos nolūkos veikti vai kritiski nepieciešami maksājumi, kā arī pensiju maksājumi, algas un tml.
Tāpat arī informējam, ka turpmāk tiks veikta padziļināta izpēte maksājumiem uz un no Krievijas kaimiņvalstīm un jurisdikcijām, kas nenoteic sankcijas pret Krieviju (piemēram, Kazahstāna, Uzbekistāna, Serbija, Turcija, Āfrikas valstis, Kirgizstāna u.tml.). Tādēļ maksājumiem uz un no minētajām valstīm tiks piemērota papildus komisijas maksa par padziļinātu izpēti saskaņā ar Bankas Cenrādi.


Banka aicina Klientus sadarbības procesā ar Banku patstāvīgi kontrolēt un novērst sankciju risku rašanos, pievēršot īpašu uzmanību darījumiem, kuros ir iesaistītas personas no sankcijām pakļautiem reģioniem un jurisdikcijām, un pašiem pārliecināties, ka ar šo partneru veiktās operācijas nebūs pretrunā ar sankciju likumiem.


Informācijas apkopojumu par sankcijām lūdzam skatīt zemāk:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_ru
Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R1269

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Jūsu menedžeri vai zvanīt uz Klientu Info Serviss + 371 67 359 000
AS “Reģionālā investīciju banka”