10. mar. Arhīvs

AS "Reģionālā investīciju banka” uzsāk savu pirmo Obligāciju emisijas publisko piedāvājumu

Šī gada 10. martā tiks uzsākts pirmās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-01/2016 publiskais piedāvājums, kuru paredzēts noslēgt 2016. gada 22. aprīlī, un kuras ietvaros tiek plānots piesaistīt 2 milj. ASV dolāru.

Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-01/2016 ietvaros tiks emitētas piecgadīgas Obligācijas ar fiksētu kupona likmi 4,5% gadā. Procentu ienākums par minētās Sērijas Obligācijām tiks izmaksāts divas reizes gadā. Vienas Obligācijas nominālvērtība ir 100 ASV dolāri, un minimālais obligāciju skaits, uz kurām Ieguldītājs var parakstīties, ir viena Obligācija. Minimālais emisijas apjoms, pie kura Obligāciju emisijas sērija tiks atzīta par notikušu, ir 1 milj. ASV dolāru. Vienas Obligācijas pārdošanas cena ir 100% no nominālvērtības.

Banka pieņēma lēmumu emitēt subordinētās Obligācijas, ar mērķi stiprināt bankas kapitāla struktūru un paplašināt otrā līmeņa kapitāla bāzi. Šādu resursu piesaiste saistīta ar bankas stratēģiskās attīstības mērķu realizēšanu un noteiktajiem ilgtermiņu produktu attīstības plāniem. Obligāciju publisko piedāvājumu banka redz arī kā instrumentu sava publiskā tēla un atpazīstamības uzlabošanai.

Parakstīties Obligāciju iegādei jūs varat līdz 2016. gada 22. aprīlim, iesniedzot Obligāciju parakstīšanās pieteikumu Internetbankā vai bankā, kā arī  ar citu Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Ar Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un Obligāciju piedāvājuma programmas pirmās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-01/2016  galīgiem noteikumiem jūs varat iepazīties mūsu šeit.

Ja jums rodas jautājumi par Obligāciju iegādi, sazinieties ar mums, zvanot pa tālruni 

(+371) 67508982, vai rakstot uz e-pastu [email protected], vai arī atnākot uz konsultāciju bankā.