31. aug. Arhīvs

Darba laika izmaiņas septembrī

Informējam jūs par bankas darba laika izmaiņām septembrī

Pirmdien, 7. septembrī, sakarā ar ASV svētkiem (Labor Day), elektroniskos maksājumus pieņemsim līdz plkst. 17:00.
Piektdien, 11. septembrī, sakarā ar bankas 14. dzimšanas dienas svinībām, Klientus Rīgas ofisā apkalposim līdz plkst. 16:00 un elektroniskos maksājumus arī pieņemsim līdz plkst. 16:00.