08. feb. Arhīvs

Elektronisko maksājumu pieņemšanas laika izmaiņas februārī

Informējam jūs par elektronisko maksājumu pieņemšanas laika izmaiņām februārī

Pirmdien, 20. februārī, sakarā ar ASV svētkiem (Washington’s Birthday), elektroniskos maksājumus pieņemsim atbilstoši laikiem, kuri ir norādīti pakalpojumu cenrādī “Pārvedumi”. Izejošie USD maksājumi, kuriem paredzētā valutēšanas diena ir 20. februāris, tiks izpildīti ar nākamās darba dienas (21. februāris) valutēšanas datumu.