12. jan. Arhīvs

Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrējusi AS „Reģionālā investīcija banka ” obligāciju prospektu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrējusi AS „Reģionālā investīcija banka ” obligāciju prospektu

Informējam jūs par to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrējusi AS „Reģionālā investīcija banka ” obligāciju prospektu.

2016. gada 6. janvārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir reģistrējusi akciju sabiedrības „Reģionālā investīciju banka” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu. Prospekta ietvaros banka ir tiesīga uzsākt obligāciju publiskos piedāvājumus 20 milj. ASV dolāru apmērā.

Tas nozīmē, ka banka var uzsākt savu pirmo obligāciju emisiju. Pirmās obligāciju emisijas konkrēti parametri tiks definēti emisijas dokumentos un par tiem tiks paziņots, kad banka uzsāks obligāciju publisko piedāvājumu.

Finansējums, kas tiks piesaistīts ar obligāciju emisiju, tiks ieguldīts bankas attīstībā, it īpaši kredītproduktu līnijas pilnveidošanai, kuras rezultātā plānots kredītportfeļa palielinājums. Obligāciju emisijas rezultātā bankai būs iespēja arī diversificēt savu kreditoru struktūru, kas labvēlīgi ietekmēs bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūru.