Par izmaiņām Bankas pakalpojumu cenrādī no 2022.gada 8.februāra

Cienījamie Klienti!
 
Informējam, ka 2022. gada 8.februārī stājās spēkā jaunā redakcija šādiem Bankas dokumentiem:
 
Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas rezidentiem;
 
Maksājumu kartes juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem;
 
Maksājumu kartes fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem;
 
Maksājumu kartes fiziskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem;
 
Maksājumu karte Mastercard World Elite Latvijas Republikas rezidentiem;
 
Maksājumu karte Mastercard World Elite Latvijas Republikas nerezidentiem.
 
Dokumenti ir pieejami mūsu mājaslapā šeit.
 
AS „Reģionālā investīciju banka”