20. sep. 2018

Izmaiņas pakalpojumu cenrādī

Izmaiņas pakalpojumu cenrādī “Pārvedumi”

Informējam, ka 2018. gada 20. novembrī stāsies spēkā jauna versija pakalpojumu cenrādim “Pārvedumi Latvijas Republikas nerezidentiem”. 
Sakot ar šī gada 20. novembri par katru ienākošu pārvedumu ar komisijas veidu BEN un SHA tiks iekasēta komisija 5 EUR apmērā.

Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Pārvedumi Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit