01. nov. Arhīvs

Izmaiņas pakalpojumu cenrādī “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”

Informējam jūs, ka 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunā versija pakalpojumu cenrādim “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”.

Cenrāžos tiks ieviests jauns termins “Neaktīvs/Mazaktīvs Klients”, un sākot ar nākamo gadu par šādu Klientu norēķina konta apkalpošanu tiks iekasēta papildu komisija, kas tiks rēķināta katram Klientam individuāli ņemot vērā cik aktīvi tiek izmantoti Bankas pakalpojumi.

Neaktīvs/Mazaktīvs Klients – ir Klients, kura Bankai samaksāto komisiju summa mēnesī sastāda mazāk nekā 200 EUR, vai netiek izpildīts viens no nosacījumiem:
•spēkā esošā kredītlīguma esamība par summu, kas pārsniedz 50 000 EUR;
•izejošo maksājumu apgrozījums karšu kontos pārsniedz 8 000 EUR;
•FOREX apgrozījums pārsniedz 100 000 EUR;
•vidējais mēneša atlikums pēdējo 3 kalendāra mēnešu laikā pārsniedz 200 000 EUR.

Komisijas apmērs tiks aprēķināts ik mēnesi kā starpība starp augstāk minēto summu 200 EUR un faktiski apmaksāto komisiju summu par mēnesi. Komisija tiks ieturēta sākot ar 4. kalendāro mēnesi no brīža, kad norēķinu konts ir aktivizēts. Kopējais atlikums un/vai samaksāto komisiju kopējā summa no visiem patiesā labuma guvēja grupas kontiem sedz prasības pret visiem grupas Klientiem.

Aicinām jūs laicīgi, ja ir nepieciešams, pārskatīt izmantojamo Bankas pakalpojumu klāstu, lai izvairītos no papildu komisijām.

Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit.