01. jūl. Arhīvs

Jauna versija dokumentam „Vispārējie darījumu noteikumi”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2015. gada 1. septembri, stāsies spēkā būtiski labojumi dokumentā „Vispārējie darījuma noteikumi”.

Ar dokumenta „Vispārējie darījuma noteikumi” jauno versiju varat iepazīties mūsu mājas lapā.

Papildu informāciju par izmaiņām dokumentā „Vispārējie darījuma noteikumi” jūs variet noskaidrot, zvanot Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstot [email protected].