20. jan. Arhīvs

Jaunā versija pakalpojumu cenrādim „Finanšu instrumenti”

Informējam jūs, ka 2017. gada 20. martā stāsies spēkā jaunā versija pakalpojumu cenrādim „Finanšu instrumenti”.

Jaunajā pakalpojumu cenrādī „Finanšu instrumenti” ir ieviestas izmaiņas sadaļā „Darījumi ar akcijām”.

Ar jauno pakalpojumu cenrādi „Finanšu instrumenti”, lūdzu, iepazīstieties mūsu šeit.