09. feb. Arhīvs

Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Dokumentārās operācijas”

Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Dokumentārās operācijas”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2015. gada 9.aprīli, stāsies spēkā jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Dokumentārās operācijas” Latvijas rezidentiem un nerezidentiem.

Ar jaunajiem Pakalpojumu cenrāžiem, lūdzu, iepazīstieties mūsu mājas lapā.

Papildu informāciju par izmaiņām Pakalpojumu cenrāžos jūs varat noskaidrot, zvanot Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstot [email protected].