03. nov. Arhīvs

Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2016. gada 4. janvāri, stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” rezidentiem un nerezidentiem.

Jaunajos Pakalpojumu cenrāžos „Pārvedumi” ir ieviestas izmaiņas pārvedumu pieteikšanas un izpildes termiņos, kā arī ieviestas un noteiktas atšķirīgas komisijas maksas gan fiziskām, gan juridiskām personām EUR pārvedumiem uz Latvijas kredītiestādēm un uz Eiropas Ekonomikas zonas kredītiestādēm (EEZ).

Ar jaunajiem Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi”, lūdzu, iepazīstieties šeit.

Lai noskaidrotu papildu informāciju par izmaiņām Pakalpojumu cenrāžos „Pārvedumi”, lūdzu, zvaniet Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet [email protected].