19. mar. Arhīvs

Jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” un „Konta apkalpošana”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2015. gada 19. martu, stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem „Konta apkalpošana” rezidentiem un nerezidentiem. Šajās pakalpojumu cenrāžu versijās ir ieviestas jaunas konta izrakstu, kā arī bankas izziņu un rekomendāciju saņemšanas iespējas.

Pakalpojumu cenrādī „Konta apkalpošana” nerezidentiem ir ieviests jauns pakalpojums - steidzama norēķinu konta atvēršana.  Komisijas maksa par šo pakalpojumu ir:

  • fiziskām personām - 200 USD
  • juridiskām personām - 400 USD.

Steidzama norēķinu konta atvēršana tiek nodrošināta 24 h laikā pēc norēķinu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas bankā bankas darba laikā.

Sākot ar 2015. gada 20. maiju, stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” rezidentiem un nerezidentiem, kā arī vēl viena jauna versija pakalpojumu cenrāžiem „Konta apkalpošana” rezidentiem un nerezidentiem.

Jaunajos pakalpojumu cenrāžos „Pārvedumi” tiks paaugstinātas pārvedumu komisijas maksas. Pakalpojumu cenrāžos „Konta apkalpošana” tiks paaugstinātas komisijas maksas par bankas rekomendāciju sagatavošanu un auditoru pieprasījuma apstiprināšanu, savukārt pakalpojumu cenrādī „Konta apkalpošana”’ nerezidentiem fiziskām personām tiks noteikta komisijas maksa par norēķinu konta vai subkonta uzturēšanu – 10 USD mēnesī.

Ar jaunajiem Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” un „Konta apkalpošana”, lūdzu, iepazīstieties mūsu mājas lapā.
Papildu informāciju par izmaiņām Pakalpojumu cenrāžos jūs varat noskaidrot, zvanot Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstiet [email protected].