14. okt. Arhīvs

Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Skaidras naudas operācijas”

Informējam jūs, ka, sākot ar 2015. gada 15. decembri, stāsies spēkā jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Skaidras naudas operācijas” rezidentiem un nerezidentiem.

Sākot ar 2015. gada 15. decembri nebūs vairs pieejams pakalpojums - čeku pieņemšana uz inkaso. Ar jaunajiem Pakalpojumu cenrāžiem „Skaidras naudas operācijas”, lūdzu, iepazīstieties mūsu mājas lapā.

Papildu informāciju par izmaiņām Pakalpojumu cenrāžos jūs varat noskaidrot, zvanot Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000 vai rakstot [email protected].