01. okt. Arhīvs

Jauns Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums, kas paredz saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro

Informējam jūs, ka 2015.gada 1.jūlijā stājās spēkā jauns Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums.

Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka Latvijas banku Klientiem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību no Noguldījuma garantiju fonda, ja kredītiestāde nespēj izmaksāt noguldījumus maksātnespējas pasludināšanas, licences anulēšanas vai citos likumā noteiktos gadījumos.

Noguldījumu garantiju fonds ir naudas fonds, kuru veido valsts budžeta līdzekļi un ar likumu noteiktas kredītiestāžu iemaksas noguldītāju interešu aizsardzībai. Noguldījumu garantiju fondu pārvalda Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Jaunais Noguldījumu garantiju likums:

- paredz, ka papildus minimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību ne vairāk kā 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus;

- nosaka uzlabotu garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņu grafiku, kas, sākot ar 2019. gada 1.janvāri, ir noteikta 21. darba diena no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas;

- nosaka noguldījumus, par kuriem netiek izmaksāta garantēta atlīdzība.

Ja vēlaties saņemt Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātu veidlapu „Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību”, lūdzu, lejupielādējiet to šeit vai jautājiet mūsu Bankas darbiniekam Rīgā, Odesā, Kijevā, Dņepropetrovskā, Maskavā.

Vairāk informācijas par Noguldījumu garantiju fondu un likumu šeit.