23. okt. Arhīvs

LEI kods juridiskām personām

LEI kods juridiskām personām

Informējam Jūs, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu Nr. 600/2014, Eiropas Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 2017/590, ES Regulu 2017/105 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2012, sākot ar 2017. gada 1. novembri LEI kods (Legal Entity Identifier) kļūs par obligātu starptautisku identifikatoru visām juridiskām personām, kuras veiks sekojošus darījumus ar finanšu instrumentiem:
•valūtu maiņas nākotnes darījumus (FX Forward);
•valūtu mijmaiņas darījumus (FX Swap);
•valūtu ārpusbiržas opciju un procentu likmju mijmaiņas darījumus;
•nākotnes līgumus (futures);
•biržā tirgoto opciju darījumus.

Sākot ar 2018. gada 3. janvāri LEI kods būs nepieciešams arī juridiskām personām, kuras veiks darījumus ar Eiropas Ekonomikas zonas biržās tirgotajiem finanšu instrumentiem – akcijām, parāda vērtspapīriem, biržā tirgotajiem fondiem.

Svarīgi!
Ja līdz 2017. gada 1. novembrim vai attiecīgi līdz 2018. gada 3. janvārim Klients (juridiskā persona) nebūs saņēmis LEI kodu un paziņojis par to Bankai, veikt darījumus ar finanšu instrumentiem nebūs iespējams.

Nodrošinot augsta līmeņa apkalpošanas servisu AS "Reģionālā investīciju banka" piedāvā LEI koda saņemšanas noformēšanu Klienta vārdā saskaņā ar Bankas noteikto pakalpojumu cenrādi.

Vairāk informācijas par LEI kodu šeit.

Bankas pakalpojumu cenrādis.