22. aug. Jaunumi

Pakalpojuma “Individuālie seifi” jaunie saņemšanas noteikumi

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 1. septembri, stājas spēkā jaunie pakalpojuma “Individuālie seifi” saņemšanas noteikumi.

Pakalpojums būs pieejams tikai Bankas Klientiem, kuriem ir atvērts norēķinu konts.

Lai izmantotu pakalpojumu “Individuālie seifi”, Jums ir jānoslēdz Līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu. Ar atvēršanas nosacījumiem un cenrādi ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Klientiem ar spēkā esošo Līgumu par individuālā seifa īri pakalpojuma “Individuālie seifi” sniegšanas noteikumi nemainīsies līdz līguma izbeigšanās brīdim. Pagarinot Līgumu par individuālā seifa īri, tas tiks noslēgts saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pēc norēķinu konta atvēršanas. Aicinām savlaicīgi vērsties Bankā, lai atvērtu norēķinu kontu.

Papildu informāciju par jaunajiem pakalpojuma “Individuālie seifi” sniegšanas noteikumiem var saņemt, zvanot uz Klientu Info Servisu Bankas darba laikā uz (+371) 67 359 000 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected].