03. apr. 2018

Par Bankas gada pārskatu

Par AS “Reģionālā investīciju banka” auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma noteikumiem Bankas auditēto konsolidēto un gada pārskatu kopā ar auditoru ziņojumu ir jāpublicē līdz 1.aprīlim.

Saistībā ar pēdējā laika notikumiem Latvijas finanšu tirgū Ministru kabinets šā gada 3.aprīļa sēdes darba kārtībā papildus ir iekļāvis likumprojektu par izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā attiecībā uz aizliegumu apkalpot čaulas kompānijas, kā rezultātā konsolidētajā un Bankas gada pārskatā nepieciešams iekļaut papildus informāciju. Līdz ar to objektīvu iemeslu dēļ auditoru ziņojumu šogad nav iespējams iegūt likumā noteiktajā termiņā, Banka turpina aktīvi strādāt ar auditoriem pie nepieciešamās papildus informācijas sagatavošanas.

Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, šogad auditētais konsolidētais un Bankas gada pārskats tiks publicēts pēc 1.aprīļa.

Konsolidētais un Bankas gada pārskats kopā ar auditoru ziņojumu tiks publicēts tuvākajā laikā un būtiski neatšķirsies no šobrīd publicētā dokumenta.