30. jūn. Arhīvs

Par Internetbankas darbības pārtraukumu 30. jūnijā

Informējam jūs par īslaicīgu pārtraukumu Internetbankas darbībā 30. jūnijā.

2016. gada 30. jūnijā, sakarā ar IT infrastruktūras modernizāciju bankā, Internetbanka nebūs pieejama laika periodā no plkst. 20.00 līdz 23.00.