15. nov. Jaunumi

Par īslaicīgu pārtraukumu Internetbankas darbībā 16. novembrī

Cienījamais Klient!

Sakarā ar Bankas IT infrastruktūras modernizāciju
2021. gada 16. novembrī laika periodā no plkst. 18:05 līdz 20:00
nebūs pieejama Internetbanka un RIB mobilā lietotne.
Pēc veiktajiem darbiem, Internetbankā būs pieejama informācija par saņemtajiem kredītiem, ja tādi ir, kā arī par kredītu atmaksas grafikiem.

AS “Reģionālā investīciju banka”