21. jan. 2020

Par īslaicīgu pārtraukumu Internetbankas darbībā 23. janvārī

2020. gada 23. janvārī, sakarā ar IT infrastruktūras modernizāciju bankā, Internetbanka nebūs pieejama laika periodā no plkst. 8.15 līdz 8.45.