30. apr. 2018

Par izmaiņām dokumentos

Par izmaiņām dokumentos “Maksājumu karšu izsniegšanas, lietošanas un apkalpošanas noteikumi” un “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”.


Informējam jūs, ka 2018. gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija dokumentam “Maksājumu karšu izsniegšanas, lietošanas un apkalpošanas noteikumi”. 
Ar jauno dokumenta versiju, lūdzu, iepazīstieties šeit.  

2018. gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija pakalpojumu cenrādim “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”. 
Jauniem Klientiem, kuri uzsāks konta apvēršanas procesu pēc 1. maija,  izmaiņas cenrādī stāsies spēkā 2018. gada 1. maija. 
Ar jauno pakalpojumu cenrādi “Konta apkalpošana juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem”, lūdzu, iepazīstieties šeit.