19. jan. 2018

Par izmaiņām Latvijas Republikas nodokļu sistēmā

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuras skar personas, kas veido dažāda veida uzkrājumus.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri tika palielināta ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla no 10% līdz 20%. Šis nodoklis ir maksājams no ienākumiem no kapitāla, par kuriem tiek uzskatīti:

 • dividendes
 • procentu ienākums
 • ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem
 • ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas
 • ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem
 • ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas

Pie tam, no 15% līdz 20% tika palielināta ienākuma nodokļa likme ienākumam no darījumiem ar kapitāla aktīviem. Ar nodokli tiek aplikts ienākums no aktīvu pārdošanas, par kuriem tiek uzskatīti:

 • nekustamais īpašums
 • akcijas
 • kapitāla daļas
 • pajas
 • ieguldījumu fondu apliecības
 • parāda instrumenti
 • zelts un dārgmetāli
 • u.c.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nodokļu nomaksas procedūra netiek mainīta - nodokļu atskaitījumus par ienākumiem no kapitāla, tapāt kā līdz šim, veiks Banka. Ienākuma nodoklis no darījumiem ar kapitāla aktīviem ir jāmaksā patstāvīgi.