30. mar. 2020

Par izmaiņām maksājumu karšu pakalpojumu cenrāžos un noteikumos

Informējam, ka sākot ar 2020. gada 1. jūniju stāsies spēkā jaunie “Maksājumu karšu izsniegšanas, lietošanas un apkalpošanas noteikumi”, kā arī jauns maksājumu karšu pakalpojumu cenrādis. Izmaiņas saistītas ar jaunu pakalpojumu ieviešanu un tarificēšanas politikas izmaiņām Bankā.

Banka turpina uzlabot un attīstīt izsniegto Mastercard Standard un Mastercard Gold karšu sniegtās priekšrocības fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem, kā arī uzsver Eiropas Ekonomiskas Zonas (EEZ) nozīmi. Sākot ar 2020. gada 1. jūniju Banka saviem klientiem ievieš atvieglojumus skaidras naudas izņemšanai bankomātos. Klienti, fiziskās personas Latvijas Republikas rezidenti, ar bankas izsniegtajām Mastercard Standard un Mastercard Gold kartēm varēs izņemt skaidru naudu bankomātos Latvijā un citās Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstīs pirmās divas reizes kalendārā mēnesī bezmaksas, bet sākot ar trešo reizi par maksu atbilstoši cenrādim. Šīs priekšrocības attiecas uz gadījumiem, kad skaidra nauda tiek izņemta ar vienu un to pašu karti.
 
Būtiski uzlabojumi sagaidāmi gadījumos, kad tiek nobloķēts viedkartes PIN kods. Agrāk vienīgā iespēja bija kartes aizvietošana un klientiem nācās gaidīt jaunas kartes izgatavošanu, kā arī kompensēt bankai ar to saistītus izdevumus. Turpmāk, ja karte ir pieejama kartes lietotājam, klients varēs vērsties bankā un lūgt atjaunot kartes darbību (atbloķēt karti un tās PIN kodu). Pēc bankas atbildes saņemšanas, klientam būs tikai jāizpilda kāda darbība bankomātā (izņemt skaidru naudu vai iepazīties ar kartes konta bilanci) un kartes darbība tiks pilnība atjaunota.
 
Banka ievieš papildu komisiju par pārvedumiem ar karti, t.i. maksājumi uz citu finanšu pakalpojumu sniegšanas institūciju, konta papildinājumi citā finanšu pakalpojumu sniegšanas institūcijā, tiešie maksājumi parāda segšanai, digitālo un virtuālo valūtu pirkšana, vērtspapīru, akciju, obligāciju un kopfondu pirkšana, un citi naudas līdzekļu pārvedumi izmantojot Karti, kā rezultātā Karšu konts tiek debetēts.
 
Tiek mainīti maksājumu karšu darījumu limiti. Atsevišķos gadījumos palielināti diennakts un mēneša limiti pirkumiem, kā arī samazināti diennakts un mēneša limiti pirkumiem internetā. Limitos pirkumiem internetā vairs netiks uzskaitīti darījumi, kuri veikti ar pilnu karšu lietotāja autentificēšanu (3-D Secure, Mastercard Identity Check/Mastercard SecureCode). Faktiski tas nozīmē limita palielinājumu pirkumiem internetā, jo lielākā daļa darījumu notiek ar pilnu karšu lietotāja autentificēšanu. Limitos pirkumiem, kā līdz šim tiek uzskaitīti visi pirkumi, tā skaitā kas ir veiktas internētā.

Ar jaunajiem cenrāžiem variet iepazīties šeit un noteikumiem šeit.