21. mai. 2018

Par izmaiņām Regulārā maksājuma noteikumos

Izmaiņas Regulārā maksājuma noteikumos

Informējam, ka 2018. gada 21. jūlijā stāsies spēkā jaunā versija dokumentam “Regulārā maksājuma noteikumi”.

Noteikumi ir papildināti ar punktu 4.4.5., kas nosaka, ka Banka var neizpildīt Regulāro maksājumu, ja tā izpilde rīkojumā norādītajam Saņēmējam var radīt Bankai reputācijas risku vai neatbilst Bankas iekšējai politikai vai Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai citiem Bankai saistošiem normatīviem aktiem.

Ar jauno dokumenta versiju, lūdzu, iepazīstieties šeit.