23. mai. 2018

Par izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos

Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos

Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā stāsies spēkā jaunā redakcija dokumentam “Vispārējie darījumu noteikumi”.

Izmaiņas noteikumos ir veiktas saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību ieviešanu, tajā skaitā nosakot datu subjekta jēdzienu un datu apstrādes pamatojumu. Vienlaikus ir veikti būtiski precizējumi noteikumos attiecībā uz kontu apkalpošanu, tā valūtu, maksājumu veikšanu, skaidras naudas darījumiem, dokumentārajām operācijām u.c.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju, un neskaidrību gadījumā sazināties ar savu klientu menedžeri.

Dokuments ir pieejams šeit.