29. jan. Arhīvs

Par limitu ieviešanu vienam izejošajam maksājumam Internetbankā

Par limitu ieviešanu vienam izejošajam maksājumam Internetbankā

Informējam jūs par to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasībām attiecībā uz informācijas sistēmu drošību, sākot ar 2016. gada 1. aprīli Banka ieviesīs sākotnējus limitus vienam izejošam maksājumam Internetbankā.

Minēto limitu ieviešana nekādā veidā neierobežo jūsu tiesības brīvi rīkoties ar jūsu naudas līdzekļiem, un tie ir paredzēti tikai konta operāciju drošības līmeņa paaugstināšanai. Zemāk noradītie bankas standarta sākotnējie limiti var tikt palielināti pēc jūsu pieprasījuma. Lai tos izmainītu, jums ir nepieciešams Internetbankā nosūtīt mums teksta ziņu, norādot vēlamo limitu.

Nerezidentiem:

  • fiziskām personām - 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
  • juridiskām personām - 100 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā

Rezidentiem:

  • fiziskām personām - 5 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
  • juridiskām personām - 50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā

Šis jauninājums attiecas tikai uz tiem Klientiem, kuriem agrāk nebija noteikti viena izejošā maksājuma limiti.

Ja jums rodas jautājumi par standarta limitiem vai to maiņu, sazinieties ar mums, zvanot Klienta Info Servisam pa tālr. (+371) 67 359 000, sūtot teksta ziņu Internetbankā vai rakstot uz [email protected].