29. jan. 2020

Pārskats par tarifiem

Informējam, ka AS “Reģionālā investīciju banka”, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/92/ES  ieviešanas normatīvos aktus, nodrošina iespēju saņemt pārskatu par tarifiem, kas piemēroti jūsu maksājuma konta pakalpojumiem.
 
Pārskats ir pieejams par laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
 
Pārskata mērķis ir atspoguļot jums piemērotos tarifus, lai varētu tos izprast unsalīdzināt, kurš maksājumu konts ir vispiemērotākais Jūsu vajadzībām.
 
Ja vēlaties saņemt pārskatu, lūdzu sazinieties ar Banku, rakstot iesniegumu Internetbankā. Pārskats tiks sagatavots 5 darbu dienu laikā.