27. nov. Jaunumi

Reģionālās investīciju bankas peļņa trešā ceturkšņa beigās – 1,96 miljoni eiro

AS Reģionālā investīciju bankas (turpmāk – RIB) peļņa šī gada deviņos mēnešos sasniedza 1,96 miljonus eiro. Bankas aktīvi trešā ceturkšņa beigās bija 236,7 miljoni eiro.
 
“Šī gada trešais ceturksnis ir bijis veiksmīgākais bankas darbībā šogad un tas parāda, ka bankas jaunā stratēģija ar tās fokusu uz Latvijas uzņēmēju apkalpošanu ir pareiza, un tās īstenošana uzņem apgriezienus. Neskatoties uz pandēmijas radīto nenoteiktību, mēs aktīvi strādājam pie jauniem kreditēšanas projektiem un no 2020. gada sākuma vietējam Latvijas biznesam banka ir izsniegusi kredītus 20 miljonu eiro apmērā, no kuriem 11 miljoni ir izsniegti tieši trešajā ceturksnī. Šādi biznesa rezultāti šobrīd ir īpaši svarīgi, jo tie veido pamatu turpmākai izaugsmei nākamgad, kad sagaidām ekonomikas un uzņēmējdarbības izrāvienu pēc pandēmijas krīzes. Mēs esam spēcīgā pozīcijā kreditēt Latvijas biznesa atgūšanos,” saka Aleksandrs Jakovļevs, RIB valdes priekšsēdētājs.
 
RIB Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs šī gada trešā ceturkšņa beigās bija 22,60, bet kopējais kapitāla rādītājs bija 24,28, kas vairāk kā divkārt pārsniedz FKTK bankai noteikto kapitāla pietiekamības līmeni.
 
Bankas likviditātes seguma rādītājs šī gada trešā kvartāla beigās bija 180,28 %, kas būtiski pārsniedz normatīvos noteikto 100% likviditātes seguma prasību. Bankas kapitāls un rezerves trešā ceturkšņa beigās pieauga līdz 37,2 miljoniem eiro.
 
RIB pagājušajā gadā veiksmīgi īstenoja bankas biznesa modeļa transformāciju saskaņā ar attīstības stratēģiju 2019 – 2022. gadiem, kas paredz uzsvaru maiņu no universālas bankas darbības uz kreditēšanu un finanšu pakalpojumiem Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.