Konti

AS “Reģionālā investīciju banka” sniedz pilnu bankas pakalpojumu klāstu fizisku personu kontu atvēršanai un apkalpošanai. Mēs piedāvājam saviem Klientiem atvērt multivalūtu norēķinu kontu ar ērtas attālinātās pārvaldības iespēju 24/7, kā arī atvērt darījumu kontus, lai mazinātu riskus, iegādājoties kustamo/nekustamo īpašumu.

Skatieties arī: Dokumenti

Multivalūtu norēķinu konts

 
 
Multivalūtu norēķinu konta atvēršana ļaus Jums efektīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem, izmantojot plašu bankas pakalpojumu klāstu:
 • Ērta attālinātā kontu pārvaldība, izmantojot Internetbanku;
 • Ātri un ērti bezskaidras naudas norēķini;
 • Papildu norēķinu konta atvēršana naudas plūsmu sadalīšanai;
 • Maksājumu kartes noformēšana;
 • Darījumu izsekošana Jūsu kontā Internetbankā, vai izmantojot SMS bankas pakalpojumu;
 
 
Norēķinu konta atvēršanai nepieciešams ierasties Bankā personīgi, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.
 
Par jautājumiem saistībā ar norēķinu konta atvēršanu lūdzam zvanīt Klientu Info Servisam +371 67 359 000 vai vērsties Bankā Rīgā, J. Alunāna ielā 2 vai Bankas pārstāvniecībā Ukrainā Odesā, Krasnova ielā 6/1.
 

Darījuma konts

 

 

Darījuma konts ir pakalpojums, kas mazina riskus nekustamā/kustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumos, kuros Banka rīkojas garanta statusā starp abām darījumā iesaistītajām pusēm.

Skatieties arī: Dokumenti

 

Kā notiek pirkšanas/pārdošanas darījums, izmantojot darījuma kontu?

 

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā nosaka darījuma nosacījumus, tā īstenošanai nepieciešamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus. Pircēja pārskaitītā naudas summa par preci vai īpašumu tiek izmaksāta pārdevējam tikai pēc tam, kad abas puses ir iesniegušas bankai visus darījuma konta līgumā paredzētos dokumentus.
 • Neviens no darījuma partneriem nevar piekļūt līdzekļiem, kamēr nav noformēti un nav iesniegti Bankai visi dokumenti.
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus un, pārliecinoties par to atbilstību līguma noteikumiem, īsteno darījumu – pārdevējs saņem naudu, bet pircējs – īpašuma dokumentu oriģinālus.
 • Ja līguma darbības termiņa laikā darījums nenotika, piemēram, Bankai netika iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, darījuma kontā ieskaitītie līdzekļi tiek atgriezti pircējam.
 
 
Par jautājumiem saistībā ar darījuma konta atvēršanu lūdzam zvanīt Klientu Info Servisam +371 67 359 000 vai vērsties Bankā Rīgā, J. Alunāna ielā 2.

Pamatkonts

Pamatkonts ir monovalūtas norēķinu konts, kura valūta ir EUR (euro). Pamatkonts nodrošina pamata maksājumu funkcijas. Pamatkontam var pieteikties tikai un vienīgi fiziskās personas, Eiropas Savienības rezidenti*, kuriem ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī personas, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, ar nosacījumu, ka viņiem nav atvērts maksājumu konts, kas nodrošina pamatkonta pakalpojumu klāstu, citā kredītiestādē, kas sniedz pakalpojumus Latvijā.

Skatieties arī: Dokumenti

 

Pamatkonts nodrošina pamata maksājumu funkcijas:

 • naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā;
 • EUR pārvedumus uz kontu, kas atvērts jebkurā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts komercbankā.
 
Papildus, Pamatkonta Klientam ir tiesības izmantot šādus pakalpojumus**:
 • Internetbanka, kas nodrošina attālināto piekļuvi kontam, izmantojot Digipass kodu kalkulatoru
 • Starptautiskā maksājumu karte Mastercard Standard, kas ļauj Klientam:
 • bez maksas norēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs
 • norēķināties jebkurā valūtā
 • izņemt skaidru naudu bankomātos ar Mastercard logotipu
 • izņemt skaidru naudu AS “Reģionālā investīciju banka” Klientu apkalpošanas zālē
 • norēķināties par pirkumiem internetā pie pārdevējiem, kuri pieņem Mastercard Standard karti
 • ātri un ērti sekot līdzi saviem izdevumiem un uzzināt reālo atlikumu kartes kontā, izmantojot Internetbanku 
* Eiropas Savienības rezidenti ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, kurām nav uzturēšanas atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi tiesiskajiem aktiem nav iespējama.
** Papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta, lai piekļūtu Pamatkontam.
 

Lai atvērtu Pamatkontu, ir nepieciešams ierasties Bankā, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Lēmums par Pamatkonta atvēršanu tiks pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu Pamatkonta atvēršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Par visiem ar Pamatkontu saistītiem pakalpojumiem tiek ieturēta komisijas maksa saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem.

Pamatkonta atvēršana vai tā izmantošana var tikt atteikta vai izbeigta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Fizisko personu norēķinu kontu maiņa

AS “Reģionālā investīciju banka”, noguldījumu garantiju fonda dalībnieks Noguldījumu garantiju likuma izpratnē, sniedz maksājumu kontu maiņas pakalpojumu Klientiem – fiziskām personām, ja tie vēlas pārcelt visas savas maksājumu attiecības vai noteiktu maksājumu attiecību daļu eiro valūtā no cita Latvijā reģistrēta maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz Banku.

Banka patstāvīgi koordinēs visu kontu maiņas procesu ar iepriekšējo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, sākot ar konta atlikuma pārvešanu un beidzot ar iepriekšējo maksājumu kontu slēgšanu.

 

Kontu maiņu nav iespējams veikt gadījumos, ja:

 

 • ar Klienta kontu ir noslēgts kreditēšanas līgums;
 • Klienta kontam ir piesaistīts vērtspapīru konts;
 • Klienta kontam ir piesaistīts noguldījumu konts;
 • pastāv jebkuri apstākļi, kuru dēļ nav iespējams izpildīt kontu maiņas pieprasījumā norādītos uzdevumus.
 
Lai izmantotu maksājumu kontu maiņas pakalpojumu, nepieciešams personīgi ierasties Bankā, ņemot līdz personu apliecinošu dokumentu.
 
 
Noderīgas saites:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr. 195 “Kontu maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumi” – informācija par kontu maiņas norisi, tajā skaitā par maksājumu pakalpojumu sniedzēju savstarpējiem uzdevumiem un termiņiem.
Bankas Vispārīgie darījumu noteikumi – nosaka Bankas un Klienta tiesības un pienākumus, tajā skaitā Klienta sūdzību, iebildumu un pretenziju izskatīšanas kārtību.
 

Konta maiņas pieprasījums – ziņas, kuras tiks pieprasītas, izmantojot šo pakalpojumu