Kredīti

Šodien retais uzņēmums var sekmīgi attīstīties un augt, neizmantojot savas darbības finansēšanā kredītus. Mēs esam gatavi piedāvāt individuālus finansēšanas nosacījumus atkarībā no klienta vajadzībām. Mūsu klientam ir jāzina tikai aizdevuma mērķis un mēs ieteiksim piemērotāko kredīta veidu, labāko atmaksas grafiku, procentu likmes veidu un pakalpojuma izmaksas.

Skatieties arī: Dokumenti

Īstermiņa finansējums

 
– kredītlīnija: īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.
 
– bankas garantijas līnija: īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts daudzkārtējas “bankas” garantiju izsniegšanas nodrošināšanai, saskaņā ar aizņēmēja biznesa specifikas prasībām (konkursa garantija, iepirkuma garantija, garantijas perioda garantija, līguma izpildes garantija, avansa maksājuma garantija u.c.).
 
– faktorings: īstermiņa uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšana pret tiesību uz naudas prasījumu pret pircēju (debitoru) nodošanu bankai.
 
– kredītkartes: īstermiņa apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, viesnīcu, autonomas rezervēšanai un apmaksai, darbinieku komendējumu un citu izdevumu apmaksai.
 
– tirdzniecības finansējums: īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts importa un eksporta tirdzniecības operāciju finansēšanai ar likvīdām precēm.

Ilgtermiņa finansējums

 
– kredīts nekustamā īpašuma iegādei: ilgtermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts iekārtu, transportlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu iegādes, kā arī jaunu biznesa projektu uzsākšanai.
 
– investīciju kredīts: ilgtermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas paredzēts jaunu biznesa projektu realizācijai, nekustamā īpašuma iegādei un remontam, kā iekārtu un transporta līdzekļu iegādei.
 
– līzings: ērtākais un izdevīgākais finasējuma veids, kas paredzēts jaunu autotransporta, traktortehnikas, kā arī ražošanas un citu iekārtu iegādei.

Nepieciešamie dokumenti

 
 • Aizdevuma pieteikums
 • Uzņēmuma statūti
 • Reģistrācijas apliecība
 • Dibināšanas protokols
 • Parakstu tiesīgo personu pases
 • Ķīlas apraksts un novērtējums
 • Ķīlas tiesību apstiprinošie dokumenti
 • Apdrošināšana
 • Biznesa plāns
 • Bilance
 • Peļņas un zaudējumu aprēķins
 • Naudas plūsmas pārskats
 • Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma